KOMITET NAUKOWY

 
 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli;

dr hab., prof. Uniwersytetu w Samarze Mikhail Balzannikov, Rektor Uniwersytetu Architektoniczno-Budowlanego w Samarze;

dr hab. Robert Gwiazda, profesor Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk;

dr hab., prof. KUL Barbara Marczewska, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr hab. inż., prof. KUL Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Kierownik Katedry Ochrony Wód Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr hab., prof. KUL Volodymyr Chernyuk, Katedra Ochrony Wód Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr hab., prof. KUL Tomasz Białopiotrowicz; Kierownik Katedry Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska;

dr hab., prof. KUL Zdzisław Wroński, Kierownik Katedry Fizyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr hab., prof. KUL Alicja Księżopolska; Katedra Chemii Analitycznej Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr inż. Piotr Surmacz, Kierownik Pracowni Inżynierii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;

dr inż. Franciszek Świtała, Pracownia Inżynierii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Środowiska KUL;