ORGANIZATORZY

 
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Instytut Inżynierii Środowiska (Polska)
 
 
Uniwersytet Architektoniczno-Budowlany w Samarze (Rosja)
 
 
Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej (Ukraina)
 
 
Fundacja Uniwersytecka (KUL Polska)
 
 
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”

(KUL Polska)