MIEJSCE KONFERENCJI

 
 

Konferencja odbędzie się w Stalowej Woli. Jest to nowoczesne miasto, powstałe w ramach modernizacji II Rzeczpospolitej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaplanowane jako centrum polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozbudowywane przez wiele lat po wojnie. Obecnie w trakcie restrukturyzacji przemysłu. Zarazem jest to nieformalna stolica dużego rejonu, obejmującego północny zachód woj. Podkarpackiego, południowy wschód woj. Świętokrzyskiego i południe woj. Lubelskiego. W ostatnich latach miasto przejawia ambicje stania się ośrodkiem intelektualnym, kulturalnym i technologicznym. Przejawem tego jest działalność Wydziałów zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Wydziału Nauk o Społeczeństwie i Wydziału Nauk o Gospodarce. W ramach pierwszego z nich tworzone są dwa instytuty inżynieryjne – Instytut Inżynierii Środowiska i Instytut Inżynierii Materiałowej, razem z nowoczesnymi siedzibami i wyposażeniem. Dodatkowo, w obrębie Inkubatora Technologicznego tworzone jest centrum aparatury unikalnej (skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką do analizy pierwiastków, mikroskopy ramanowskie, dyfraktometr rentgenowski z opcją mikro, spektrometr fotoelektronów, ICP-MS z ablacją laserową). Warto obejrzeć, nawet jeśli nie wszystko jest skończone.

 
 
Konferencja odbędzie się w nowopowstałej Bibliotece Międzyuczelnianej.