OPŁATY I REJESTRACJA

 
 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł.

Opłata zawiera materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, oraz wydruk artykułu w monografii

Dojazd i nocleg uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 
 
 

WAŻNE DATY!!

 
 

- 30 czerwca 2013 przysłanie KARTY ZGŁOSZENIA, wraz z tytułem i formą wystąpienia.

- 10 września 2013 dokonanie opłaty i przysłanie abstraktu.

- 15 listopada 2013 nadesłanie artykułu do druku w monografii (20 tys. znaków), na adres: inzynieria@kul.pl

 
 
 
DANE DO FAKTURY - załącznik