FORMY PREZENTACJI

 
 

Wystąpienia mogą być przygotowane w postaci:

Wykład/referat - 25 minut prezentacja w PowerPoint

Poster - wymiary max. 120x100 cm

Język konferencji: polski, rosyjski i angielski.

 
Wytyczne dla autorów!
 
 
Wystąpienia zostaną opublikowane w Wydawnictwie KUL, będzie to monografia naukowa za 4 pkt.
 
 
 
 

WAŻNE DATY!!

 
 

- 30 czerwca 2013 przysłanie KARTY ZGŁOSZENIA, wraz z tytułem i formą wystąpienia.

- 10 września 2013 dokonanie opłaty i przysłanie abstraktu.

- 15 listopada 2013 nadesłanie artykułu do druku w monografii (20 tys. znaków), na adres: inzynieria@kul.pl