Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Instytut Inżynierii Środowiska (Polska)
 
 
Uniwersytet Architektoniczno-Budowlany w Samarze (Rosja)
 
 
Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej (Ukraina)
 
 
Fundacja Uniwersytecka (KUL Polska)
 
 
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „ProVita”

(KUL Polska)

 
zapraszają na

I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

MŁODYCH NAUKOWCÓW

 
 

Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie

 

Stalowa Wola

8-9 listopada 2013 r.

 
 
Fot. dr hab. inż., prof. KUL Grażyna Mazurkiewicz-Boroń